ROVNATKA.EU

Ortodontická ordinace - Praha 1,5,6,7, Kladno a okolí

ROVNÁTKA - ORTODONCIE

MUDr. Zita Kleindienstová

Možnosti léčby

Konzultace

Při první návštěvě v naší ordinaci pacienta vyšetříme a nastíníme možnosti ortodontické léčby, její časovou a finanční náročnost. Zároveň pacienta informujeme o omezeních spojených s ortodontickou léčbou, zkontrolujeme hygienu a popřípadě pacienta odesíláme k dentální hygienistce. Rádi odpovíme veškeré dotazy týkající se ortodontické léčby. Na základě získaných informací se posléze pacient rozhodne zda chce ortodontickou léčbu podstoupit či ne.

Stanovení léčebného plánu

Pokud se pacient rozhodne pro léčbu, následuje vstupní vyšetření, kdy pacienta odešleme na RTG snímky, dále jej čeká zhotovení otisků pro studijní modely, fotodokumentace a důkladné vyšetření. Získané výsledky analyzujeme a na jejich základě vypracujeme pro pacienta individuální léčebný plán, který řeší jeho ortodontický problém, tzn. zda bude nutno extrahovat některé zuby, jaký typ ortodonického přístroje použijeme, atd. Někdy doporučíme vyčkat s léčbou do pozdějšího věku. Léčebný plán s pacientem, resp. rodiči podrobně prodiskutujeme a naplánujeme další postup.

Léčba fixním aparátkem

Fixní aparátky (neboli pevná rovnátka či zámečky či rovnátka na pevno) jsou nejčastěji používaným ortodontickým aparátem k aktivní léčbě. Nejčastěji používáme kovové zámečky, ale můžeme také nabídnout keramické zámky, které jsou méně nápadné. Průměrná doba léčby fixním aparátem jsou 2 roky, může být však delší i kratší v závislosti na závažnosti vady. Nezbytným předpokladem pro léčbu fixním aparátem je vzorná ústní hygiena! Pokud si pacient během léčby správně čistí zuby,pak nehrozí, že by se pod zámečky kazily. Je potřeba věnovat pozornost stravovacím návykům, vyhýbat se některým potravinám (např. oříšky, topinky...), aby nedošlo k uvolnění zámečku ze zubu. Po skončení léčby fixním aparátem následuje fáze retence, kdy je nutné nosit snímací aparátek, aby se předešlo recidivě ortodontického výsledku.

Léčba snímacím aparátkem

Snímací aparáty neboli snímací rovnátka používáme jednak k aktivní léčbě (především v době výměny chrupu), dále potom jako retenční aparáty k udržení výsledku po sejmutí fixního aparátu. Určitou nevýhodou těchto aparátů je, že výsledek léčby je zcela závislý na spolupráci pacienta. Pokud rovnátko pacient nenosí, výsledek se samozřejmě nedostaví.